ششمین جلسه شورای سیاستگذاری 99.07.16

تصمیم گیری اعظای شورا در خصوص برگزاری همایش بیستم

 

جلسه ششم شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان به ریاست معاون وزیر و رییس سازمان حمایت ساعت 14 چهارشنبه تاریخ 96.07.16 در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار گردید.

این جلسه با حضور نمایندگان این شورا و با هدف تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری بیستمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف برگزار گردید که اعضای این جلسه طی آن به تبادل نظر پرداختند و در انتها مقرر گردید؛ فرآیند بیستمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با همکاری و مشارکت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، فرآیند درج فراخوان، ثبت نام، ارزیابی، تشکیلات جلسات و ... بصورت آنلاین و الکترونیک برگزار شود و در این راستا مقرر شد دفتر فناوری اطلاعات سازمان حمایت همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.